پاپ_آپ

آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

تحقیقات کشاورزی و فضایی دارای بیشترین بودجه در سال آینده

در لایحه بودجه 91 ، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مختلف سهمی از بودجه های کشور را به خود اختصاص داده اند.

بر این اساس، به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به تنهایی بودجه ای بالغ بر  144.840اختصاص یافت و برای سازمان تحقیقات کشاورزی به همراه کلیه مراکز تحقیقاتی زیر مجموعه آن 2.375.445 به میلیون ریال در نظر گرفته شد.

وضعیت بودجه های پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در بودجه لایحه 91 

ردیف

نام پژوهشگاه

مبالغ به میلیون ریال

1

 

پژوهشکده هواشناسی

40.005

 2

پژوهشکده بیوتکنولوژی

 111.465

 3

سازمان فضایی-پژوهشگاه هوافضا-پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، پژوهشکده تحقیقات فضایی

1.187.460

 4

پژوهشگاه مواد و انرژی

124.174 

 5

 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

159.499 

 6

 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان

  22.295  

 7

 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

 67.909

 8

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 144.840

 9

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

 380.800

10

موسسه ملی اقیانوس شناسی

93.168

11

پژوهشکده صنایع رنگ

58.894

12

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

101.762

13

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

325.585

14

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

63.435

15  

مرکز نجوم و اختر فیزیک مراغه

4.147

16

پژوهشکده حمل و نقل

58.075

17

 پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا

106.507 

 18

 پژوهشکده علوم و فنون هسته ای

650.628 

19

موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران

89.940
20 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
 
2.375.44

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش