پاپ_آپ

آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

شاخص ناپایداری مجموع مجموع ها (TT) چیست؟

شاخص ناپایداری مجموع مجموع ها (TT) چیست؟

شاخص مجموع مجموع ها شامل دو جزء مجموع عمودی (VT) و Cross Totals که به اختصار (CT) است. VT نشان دهنده پایداری ایستا یا میزان لغزش بین 850 تا 500 میلی بار است. CT شامل 850 میلی بار نقطه شبنم است. در نتیجه، TT هم پایداری استاتیکی و هم رطوبت 850 میلی بار را به حساب می‌آورد، اما در شرایطی که رطوبت در سطح پایین زیر سطح 850 میلی‌بار قرار می‌گیرد، غیرمعمول است. علاوه بر این، در صورت وجود وارونگی ، علیرغم مقدار TT بالا، همرفت ممکن است مهار شود.

TT = VT + CT
    VT = T(850 mb) - T(500 mb)
    CT = Td(850 mb) - T(500 mb)

که در آن T نشاندهنده دما و Td نشان دهنده دمای نقطه شبنم است.

VT مساوی با 40  برای لایه 850-500 میلی باری نزدیک به آدیاباتیک خشک است. با این حال، VT به طور کلی بسیار کمتر خواهد بود، با مقادیر حدود 26 یا بیشتر نشان دهنده ناپایداری استاتیک کافی (بدون توجه به رطوبت) برای وقوع رعد و برق است.  CT > 18 اغلب برای همرفت ضروری است، اما این شاخص مجموع مجموع است که از همه مهمتر است.

TT = T(850 mb) + Td(850 mb) - 2[T(500 mb)]      in degrees C.

TT = 45 to 50: احتمال وقوع رعد و برق.
TT = 50 to 55: رعد و برق احتمال بیشتری دارد، احتمالاً شدید.
TT = 55 to 60: به احتمال زیاد رعد و برق شدید.

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش