پاپ_آپ

آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

انواع مقاومت در برابر سرما


Hoar frost


مقدمه ای بر هوا و یخ سفید مایل به خاکستری و چگونگی تفاوت بین آنها

یخ زدگی زمین

یخ زدگی زمین اشاره به تشکیل یخ بر روی زمین، اشیاء و یا درختان، و سطح یک درجه حرارت زیر نقطه انجماد آب در محیط برسد گویند. در شرایط زمانی که زمین سرد سریعتر از هوا یخ بزند، یخ زدگی زمین می تواند بدون یخ زدگی هوا رخ می دهد. یخ زدگی چمن، یک نوع رسمی سازمان ملل متحد از یخ زدگی زمین، تعریف شده است هنگامی که سطوح دیگر - مانند بتن و یا سطح جاده - یک یخ زدگی را تجربه نمی کنند، با توجه به توانایی بهتری خود را در نگه داشتن بر روی هر گونه گرما. ممکن است برای مقاومت در برابر سرما چمن در اواخر بهار یخ بزند و یا حتی اوایل تابستان که خطر بیشتری دارد اما یخبندان گسترده ناپدید شده است و چیزی است که باغبان  نیاز خاص به آگاهی در مورد آن دارد.

سرما هوا

سرما هوا زمانی رخ میدهد که درجه حرارت هوا  افت میکند یا زیر نقطه انجماد آب میرسد. سرما هوا است که معمولا به عنوان دمای هوا که زیر نقطه انجماد آب در ارتفاع حداقل یک متر بالاتر از سطح زمین تعریف شده است.

سفید مایل به خاکستری در برابر سرما

یخ سفید مایل به خاکستری است از بلورهای یخ ریز تشکیل شده است و توسط همین روند به عنوان شبنم شکل گرفته، اما هنگامی که درجه حرارت از سطح زیر نقطه انجماد. انواع 'پر' از اشکال یخ سفید مایل به خاکستری هنگامی که درجه حرارت سطح نقطه انجماد می رسد قبل از شبنم شروع به شکل گرفتن میکند. یخ زدگی «سفید»، متشکل از یخ کروی ، هنگامی رخ میدهد که اشکال شبنم،  پس از آن متوقف می شود. حضور مه تمایل به جلوگیری از تشکیل یخ سفید مایل به خاکستری آن را به عنوان پتانسیل برای خنک کننده radiational سطوح را کاهش می دهد.

لعاب و شبنم یخ زده

Glaze and rime 

شبنم یخ زده (سمت چپ) و لعاب (سمت راست) 

شبنم یخزده به عنوان  یخ سفید خشن که در سطوح عمودی در معرض باد تشکیل شده است. این است که توسط قطرات آب فوق سرد انجماد از مه تشکیل شده در تماس با سطح را منحرف گذشته است.

لعاب می تواند تنها را تشکیل می دهند هنگامی که باران فوق و یا نم نم باران در تماس با زمین، و یا مایع غیر فوق ممکن است لعاب تولید می آید در صورتی که زمین و زیر 0 درجه سانتیگراد است. لعاب سپرده یخ روشن است که می تواند اشتباه برای یک سطح مرطوب است و می تواند بسیار خطرناک است.

بر گرفته از سایت هواشناسی کشور انگلستان

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش