پاپ_آپ

آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

فنولوژي

فنولوژي

واژه فنولوژي از كلمه يوناني Phaino به معناي ظاهر شدن منشاء گرفته است. فنولوژي شاخه اي از علم است كه روابط بين وقايع دوره اي بيولوژيكي معمولا" چرخه زندگي گياهان و حيوانات و تغييرات محيط را مطالعه مي كند. وقايع طبيعي نظير مهاجرت پرندگان،بيدار شدن جوانه درختان ، گلدهي يا ميوه دهي ، فعاليت حشرات و تاريخ برداشت محصول همه اين وقايع ساليانه مي توانند با تغييرات فصلي يا اقليمي در ارتباط باشند. به خصوص در مورد آب و هوا يا دما بجاي تاريخ هاي تقويمي خاص ممكن است با آداب و رسوم قديمي با آنها آشنا شويد .

رخدادهاي باغداري ممكن است با فرايندهاي غير مرتبط با آنها ارتباط پيدا كند. به عنوان مثال ، ذرت را هنگامي مي كارند كه برگهاي درخت بلوط به اندازه گوش سنجاب بزرگ شده باشند. در صورتيكه مي دانيد كشت ذرت هيچ ربطي به برگ بلوط يا سنجاب ندارد. بومي هاي آمريكا سال ها پيش تجربه كردند كه درخاك گرم شده به اندازه كافي در شب از پوسيدگي بذر جلوگيري مي كند.

از اطلاعات فنولوژيكي مي توان جهت تعيين تاريخ كاشت گياهان زراعي ، پيش بيني زمان ظهور حشرات و شروع زمان مبارزه با آفات استفاده نمود.

برخي از مثال ها در مورد همبستگي هاي فنولوژيكي عبارتند از :

1-      زمان كاشت نخود فرنگي مصادف با زمان شكوفه دهي گل ياس زرد است.

2-      هنگام كاشت سيب زميني زمان مشاهده اولين گلدهي قاصدك مي باشد.

3-      چغندر قند ، هويچ ، كلم ، كاهو و اسفناج را زماني بكاريد كه ياس بنفش اولين برگ را داده باشند.

4-      لوبيا ، خيار و كدو مسمايي را زماني بكاريد كه ياس بنفش در گلدهي كامل باشد.

5-      زمان كاشت گوجه فرنگي را با رسيدن گياه گل برف به مرحله گلدهي كامل تعيين مي كنند.

6-      بادمجان ،خربوزه و فلفل را در زمان گلدهي سوسن و زنبق نشاء مي كنند.

7-      وقتي علف هرز كنگر كانادايي به مرحله گلدهي برسد. مگس سيب فراوان مي شود. و در اين زمان ميوه را در برابر اين آفات بايستي محافظت نمود.

منبع مورد استفاده

Dela haut,k.2002.Phenology.University of Wisconsin extention.
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش