پاپ_آپ

آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

اطلاعات آماری استان مازندران سال 1388

1.pdf فصل 1- سرزمین و آب و هوا 9.49 MB
10.pdf فصل 10- بازرگانی، رستوران و هتلداری 1.25 MB
11.pdf فصل 11- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 1.13 MB
12.pdf فصل 12- بازارهای مالی 1.04 MB
13.pdf فصل 13- امور قضایی 1.34 MB
14.pdf فصل 14- بهزیستی و تأمین اجتماعی 1.98 MB
15.pdf فصل 15- آموزش 1.26 MB
16.pdf فصل 16- بهداشت و درمان 734.00 KB
17.pdf فصل 17- فرهنگ، ورزش و گردشگری 798.00 KB
18.pdf فصل 18- عمران شهری 70.00 KB

19.pdf فصل 19- بودجه عمومی استان 747.00 KB
2.pdf فصل 2- جمعیت 3.77 MB
20.pdf فصل 20- هزینه و درآمد خانوار 577.00 KB
21.pdf فصل 21- شاخص های قیمت 398.00 KB
22.pdf فصل 22- حسابهای استان 454.00 KB
3.pdf فصل 3- نیروی انسانی 1.50 MB
4.pdf فصل 4- کشاورزی، جنگلداری و شیلات 1.47 MB
5.pdf فصل 5- معدن 402.00 KB
6.pdf فصل 6- نفت و گاز 629.00 KB
7.pdf فصل 7- صنعت 1.20 MB

8.pdf فصل 8- آب و برق 431.00 KB
9.pdf فصل 9- ساختمان و مسکن 609.00 KB


مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش